Starta bolagPersonlig service

Klara…färdiga…gå. 2 timmar är allt vi behöver!

Behöver du ett bolag? Köp ett lagerbolag av oss och du får ditt organisationsnummer direkt! Fyll i vårt enkla webbformulär och låt oss sköta resten. Alla handlingar skickas till er inom 2h efter beställning (kontorstid: mån-fre 08.00-17.00, lunch 12.00-13.00). Våra lagerbolag är stiftade med 50 000 kr och har aldrig bedrivit någon verksamhet. Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss.

Kostnaden kan man med fördel betala med Swish.

Swisha till nummer: 123 121 74 62. Ange ditt namn och namnförslaget på bolaget som referens.

  • 6 994 kr arvode inkl Bolagsverkets avgifter (inkl moms)
    eller
  • 8 494 kr arvode inkl Bolagsverkets avgifter samt skatte- och avgiftsanmälan (inkl moms)

Det tillkommer en separat faktura från Bolagsverket á 250 kr som avser anmälan av verklig huvudman.

Att tänka på

Samtliga dokument skickas till beställaren, vill ni ha dem på annat sätt vänligen ange det under "speciella önskemål".
Beställningen är bindande och vid avbruten order tar vi ut en annulleringsavgift.
Om vi behöver upprätta nya handlingar för en beställning debiterar vi 295 kr + moms.
Fakturan kan betalas från det nyöppnade kontot med aktiekapitalet. Välj då att kostnaden skall faktureras det "Nya bolaget". Beställaren är alltid betalningsskyldig.

Klicka här om du hellre vill fylla i en blankett och skicka in till oss.

Beställ Lagerbolag Fyll i formuläret nedan för att göra en beställning.

Föremålet för bolagets verksamhet är
(?) Hjälp
Styrelsen har alltid rätt att teckna bolaget och innebär att samtliga ledamöter i förening tecknar firman. VD tecknar automatiskt i enlighet med ABL 8:30 (löpande förvaltningsåtgärder). Ni kan även ange speciella önskemål under "annat".
(?) Hjälp
Enligt aktiebolagslagen är aktie i princip fritt överlåtbar. Det finns dock undantag till denna princip, nämligen förköps-, samtyckes- och hembudsförbehåll. Dessa förbehåll regleras i bolagsordningen och nedan följer de vanligaste förbehållen:

Skärpt hembud
Har aktie övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktiägare till inlösen.

Familjerättsligt undantag
Har aktie på annat sätt än genom bodelning, arv eller testamente övergått till annan, skall aktien genast hembjudas övriga aktieägare till inlösen. Inget Inga regler om akties övergång kommer att anges i bolagsordningen.

Förköpsförbehåll
Innan aktie kan överlåtas skall övriga aktieägare erbjudas aktie till förköp.

Samtyckesförbehåll
Aktie får överlåtas enbart med bolagets samtycke.

Förköpsförbehåll med skärpt hembud vid familjerättsliga fång Förköpsförbehållet träffar samtliga frivilliga överlåtelser, medan skärpt hembud blir aktuellt vid familjerättsliga fång, dvs arv, testamente och bodelning.

Förköpsförbehåll, samtyckesförbehåll samt skärpt hembud vid familjerättsliga fång Förköpsförbehållet träffar samtliga frivilliga överlåtelser, samtyckesförbehållet träder in när förköp ej utnyttjats och det skärpta hembudet blir aktuellt vid familjerättsliga fång.
(?) Hjälp
Styrelsen skall bestå av antingen en ledamot och en suppleant, eller minst tre ledamöter utan suppleant. Finns mer än en ledamot skall ordförande utses.

Hälften av ledamöterna och hälften av suppleanterna skall vara bosatta inom EES. Så fort någon inte är folkbokförd i Sverige, emotser vi bevittnad passkopia. Saknas någon som tecknar firman i Svergie skall delgivningsbar person utses.

Bolaget kan också utse extern firmatecknare eller VD som inte ingår i styrelsen.
(?) Hjälp
Revisorer skall vara godkända eller auktoriserade. Ett revisionsbolag kan utses till revisor, men då skall även huvudansvarig revisor utses.
snabbtenkeltsakertkvalitetservice