Nyheter

Att välja företagsnamn

Ett företagsnamn kan konstrueras på många olika sätt. Det är viktigt att tänka på att namnet ska uppfattas som ett företagsnamn. Namnet måste följa de regler som gäller för företagsnamn. Checklista...

Aktiebolagets styrelse

Styrelsens sammansättning: Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Det går...

Kontakt

Telefon: 060 - 66 14 07
Mail: info@bildalatt.se

Postadress
Box 306
851 05 Sundsvall

Personuppgiftspolicy

Bilda Lätt © 2021