Kravet på aktiekapital är 25 000 kr

Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag är 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020.

Att starta ett aktiebolag med 25 000

För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000 kronor i aktiekapital måste det vara bildat (stiftat) från och med den 1 januari 2020 och framåt. Om företaget är bildat före den 1 januari 2020 gäller de gamla reglerna för aktiekapital, dvs. företaget måste då ha ett aktiekapital på lägst 50 000 kronor.

Fler ska välja aktiebolag

Tanken med att sänka kapitalkravet är att göra företagsformen aktiebolag mer tillgänglig för den som vill starta ett företag. Det främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer. Samtidigt behålls en viss spärr mot oseriöst företagande. Dessutom är avsikten att Sverige ska följa andra EU-länder vad gäller aktiekapitalets storlek.

Befintliga aktiebolag kan sänka sitt aktiekapital till 25 000

Från och med den 1 januari 2020 kan befintliga privata aktiebolag sänka sitt aktiekapital till 25 000 kronor.
Kontakta oss här på Bilda Lätt, så hjälper vi till.

Källa: Bolagsverket