Lagerbolag

Här nedan beskriver vi i tre enkla steg hur det går till vid köp av lagerbolag.

Check-Box  Steg 1 – Beställ nu och du har dina handlingar inom 2 timmar!

För att köpa lagerbolag fyller du enkelt i vårt webbformulär. I formuläret anger du bland annat bolagets namn, verksamhet och styrelse. När vi mottagit din beställning gör vi i ordning samtliga handlingar (styrelseprotokoll, extra bolagsstämma, bolagsordning, avtal och ändringsanmälan). Inom två timmar mejlar vi handlingarna till dig. Här bifogas även en kopia på bankfullmakten vilket möjliggör det för dig att öppna ett företagskonto i bolagets namn där du sätter in aktiekapitalet (minst 50.000 kr).

Check-Box  Steg 2 – Skriv ut, skriv på, sätt in aktiekapitalet och posta oss de undertecknade handlingarna.

Skriv ut och underteckna samtliga handlingar. Ta med bankfullmakt och likvidintyg till valfri bank där du sätter in aktiekapitalet (minst 50.000 kronor) på ett företagskonto i bolagets namn. Vår faktura kan med fördel betalas direkt med de pengar du sätter in. Därefter postar du samtliga handlingar och likvidintyg i original till oss.

Check-Box  Steg 3 – Vi sköter resten!

När vi mottagit samtliga handlingar utfärdar vi en generalfullmakt där behöriga firmatecknare ges rätten att teckna fram till dess att det nya registreringsbeviset är utfärdat. Därefter sköter vi resten – hantering av ändringsanmälan och eventuella förfrågningar från bolagsverket.

Med reservation om att vi inte kan påverka Skattverkets handläggningstid när det gäller registrering av F-skatt, arbetsgivarregistrering och moms. Kontakta oss om det finns frågor om detta.

När allt är klart sammanställer vi alla viktiga dokument i en snygg bolagspärm som sedan skickas till dig!

Snabbt, smidigt & enkelt!

Fyll i vårat enkla webbformulär och du har dina handlingar inom 2 timmar!

snabbtenkeltsakertkvalitetservice