Karlén & Stavegren Ekonomikonsult AB har funnits i mer än tjugo år. Idag är de 10 stycken anställda, alla med olika bakgrund och kompetens. Deras kontor hittar du alldeles intill Globen i Stockholm. 

Karlén & Stavegren

Ragna Karlén, VD och delägare.

 

Ni kallar er en icke traditionell byrå, vad menar ni med det?

Det finns en utveckling i redovisningsbranschen som syftar till att vi konsulter ska vara aktivare i vår samverkan med kunderna. Bakåt i tiden har redovisningsbyråer, med rätta, betraktats som passiva mottagare av redovisningsmaterial utan affärsmässigt perspektiv på vad som är bra för kundens verksamhet. Vi har tagit fasta på det och arbetar målmedvetet för att skapa nära relationer med våra kunder för att kunna ge fortlöpande råd som gynnar dem. Som stöd för vårt arbetssätt använder vi LEANs tankar om ständigt förbättringsarbete.

Skulle du beskriva er som en modern redovisningsbyrå?

Ja absolut, det finns många delar av vårt arbete som går att utveckla så att vi ständigt ligger i framkant. Vi ser en teknikutveckling som är mycket intressant i en del företags administration, jag tänker då på elektroniska körjournaler, skanning av leverantörsfakturor och även kortkonteringsprogram som underlättar betydligt för oss och kunden. En annan uppskattad tjänst vi erbjuder som standard är att vi lämnar månadens redovisning via ett grafiskt presentationsprogram. Många tycker det är kul att se sina siffror på det viset. Men jag vill nog återigen peka på vårt LEAN-tänk som ledstjärna för vårt arbete. Det är vi nog ganska ensamma om hittills.

Hur ser era framtidsplaner ut?

Vi trivs fantastiskt bra i våra lokaler här i Globen-området. Vi kan bli 13-14 personer här innan vi behöver flytta. Vår målsättning är att ha den storleken och i stället för att bli fler utveckla vår organisation och medarbetarnas kompetens.

Varför väljer ni att använda Bilda Lätt?

Vi har ett långvarigt samarbete med Bilda Lätt och har hela tiden upplevt att de gör det väldigt lätt för mig som kund att använda deras tjänster. Särskilt uppskattat är det att vi kan få hjälp med avveckling av företag. När man som vi jobbat länge,  har vi haft förmånen att följa våra kunder under många år. Det kommer dock en dag när det är dags att hjälpa kunden att avsluta sin yrkeskarriär. Att då få enkel och bra hjälp av Bilda Lätt känns mycket bra. Utöver det kan jag nämna att vi vid ett tillfälle genom telefonkontakt med Maria fick tillgång till ett bolag åt en kund med bara någon liten stunds tidsåtgång. Den gången var det bråttom!

Har du några tips till den som funderar över att starta ett aktiebolag?

Vi jobbar hårt för att tillsammans med kunderna ha en smidig uppstartsprocess. Bilda Lätt möjliggör att kunden snabbt kan komma igång med sitt aktiebolag. Som blivande företagare har man ju mycket att tänka på så det kan vara skönt att slippa hålla på med bolagsformalia!

För att komma till Karlén & Stavegren: Klicka här

snabbtenkeltsakertkvalitetservice