Dags att starta holdingbolag innan årsskiftet

Det kan vara bra att tänka igenom om man har några kunder som borde starta ett holdingbolag innan årets slut. Görs det får din kund ännu ett gränsbelopp, vilket är 171 875 kr för 2019, till privat utdelning, vilket bara beskattas med 20%. Införskaffas bolaget den 1:a januari 2019 eller senare går detta schablonbelopp för 2018 förlorat.

Andra fördelar är att om man har ett bolag som går sämre än de andra kan man stötta detta genom ett koncernbidrag.

Går det bra är utdelningar från dotterbolaget upp i holdingbolaget normalt skattefria. Även vid en försäljning av ett dotterbolag blir försäljningslikviden normalt skattefri upp i holdingbolaget.

Kontakta oss får du veta mer!

 

 

 

 

snabbtenkeltsakertkvalitetservice