Kravet på aktiekapital är 25 000 kr

Kravet på aktiekapital är 25 000 kr

Kravet på aktiekapital är 25 000 kr Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag är 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Att starta ett aktiebolag med 25 000 För att kunna registrera ett aktiebolag med 25 000...
Våra öppettider under jul & nyår

Våra öppettider under jul & nyår

Vi har öppet alla dagar under jul och nyårshelgerna, så kontakta oss. Eller så beställer du enkelt ett lagerbolag genom att fylla i vårt enkla formulär här. Kanske vill du ändra nåt i ett befintligt bolag, och det gör du enklast här. Vill du avveckla ett bolag, gör du...
Att välja företagsnamn

Att välja företagsnamn

Ett företagsnamn kan konstrueras på många olika sätt. Det är viktigt att tänka på att namnet ska uppfattas som ett företagsnamn. Namnet måste följa de regler som gäller för företagsnamn. Checklista för företagsnamn: Namnet ska göra det möjligt att skilja ditt företag...
Aktiebolagets styrelse

Aktiebolagets styrelse

Styrelsens sammansättning: Ett aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Det går att registrera en styrelse som består av en styrelseledamot och en...